Regulamin rejestracji

Szanowny Gościu!

Poprzez rejestrację na tym forum wyrażasz zgodę, że nie będziesz wysyłał/a żadnych treści, które są fałszywe, zniesławiające, niedokładne, obraźliwe, wulgarne, wyrażające nienawiść, napastliwe, obsceniczne, profanujące orientację seksualną, grożące, naruszające prywatność, przeznaczone dla dorosłych lub jakkolwiek naruszające polskie lub międzynarodowe prawo. Wyrażasz również zgodę na niepublikowanie żadnych materiałów chronionych prawami autorskimi, o ile nie posiadasz praw do tych materiałów lub pisemnej zgody właściciela praw do tych materiałów. Spamowanie, floodowanie, reklamy, łańcuszki, piramidy oraz podżeganie są również zabronione.

Zauważ, że nie jest możliwe dla obsługi lub właścicieli forum sprawdzenie poprawności wiadomości. Pamiętaj, że nie monitorujemy na bieżąco wysłanych wiadomości, tak więc nie jesteśmy odpowiedzialni za zawarte w nich treści. Nie gwarantujemy dokładności, kompletności czy przydatności jakichkolwiek prezentowanych informacji. Wiadomości wyrażają opinię autorów i niekoniecznie opinię tego forum, jego załogi lub właściciela forum. Ktokolwiek uważa, że wiadomość jest niezgodna z regulaminem jest proszony o natychmiastowe powiadomienie administratora lub moderatora forum. Obsługa i właściciel forum zastrzega sobie prawo do usunięcia w rozsądnym czasie łamiących regulamin treści, jeśli uznają, że usunięcie jest konieczne. Jest to proces ręczny, więc nie możemy skasować lub zmienić wiadomości natychmiast. Te zasady mają również zastosowanie do informacji o użytkowniku w jego profilu.

Za zawartość wiadomości wysłanych przez Ciebie jesteś odpowiedzialny/a wyłącznie Ty.
Ponadto, wyrażasz zgodę na rekompensatę i pozostanie nieszkodliwym dla właściciela/i forum, jakichkolwiek powiązanych stron internetowych z tym forum oraz jego obsługi. Właściciel tego forum zastrzega sobie również prawo do ujawnienia twojej tożsamości (lub jakichkolwiek powiązanych informacji zebranych w tym serwisie) w przypadku formalnej skargi czy prawnych działań wynikających z Twojego użytkowania tego forum.

Masz możliwość, po rejestracji, wyboru nazwy użytkownika. Zalecamy, abyś wybrał/a odpowiednią nazwę. Nigdy nie udostępniaj hasła do konta, które za chwile zarejestrujesz, jakiejkolwiek osobie poza administratorem, z powodu bezpieczeństwa i dla zachowywania możliwości identyfikacji. Zgadzasz się również NIGDY nie używać konta innej osoby z jakiejkolwiek przyczyny. Jest również WYSOCE zalecane używanie złożonego i unikalnego hasła do konta, dla uniknięcia kradzieży konta.

Po zarejestrowaniu i zalogowaniu na to forum, będziesz mógł/mogła wypełnić szczegółowe informacje w profilu. Jesteś odpowiedzialny za wprowadzanie czytelnych i dokładnych danych. Jakakolwiek informacja, którą właściciel lub obsługa forum uzna za niedokładną lub wulgarną z natury, zostanie usunięta, z lub bez wcześniejszych uwag. Odpowiednie sankcje mogą zostać nałożone.

Zapamiętaj, że z każdą wiadomością jest zapisywany twój adres IP na wypadek, jeśli miał(a)byś zostać zbanowany/a na tym forum lub zaszłaby potrzeba kontaktu z twoim dostawcą Internetu. Może się to zdarzyć tylko w przypadku większego naruszenia tej zgody.

Zauważ również, że to oprogramowanie umieszcza w przeglądarce cookie, plik tekstowy zawierający różne informacje (takie jak Twoja nazwa użytkownika i hasło). Cookie jest używane TYLKO do utrzymania użytkownika zalogowanego/wylogowanego. Oprogramowanie nie zbiera ani nie wysyła żadnych innych informacji do twojego komputera.

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane podane przy rejestracji na forum, jest Administracja Forum.

2. Przetwarzamy podane przez Ciebie przy rejestracji Twoje dane, ponieważ jest to niezbędne dla funkcjonowania Forum a w szczególności:

- umożliwienia wymiany myśli i wiedzy na forum przez użytkowników,
- wymiany dorobku intelektualnego użytkowników takich jak: zdjęcia, rysunki, formy literackie,
- zakładania i zarządzania Twoim kontem oraz zapewnienia obsługi Twojego konta,
- obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, PW, mail),
- kontaktu z Tobą, między innymi w celach związanych z funkcjonowaniem Forum.

3. Rejestracja na Forum oznacza akceptację niniejszej polityki prywatności. Osoby niezarejestrowane mają ograniczoną funkcjonalność forum.

4. Login i zapisy w profilu nie mogą być adresem www, reklamą, słowem obraźliwym oraz sugerującym iż dany użytkownik wykonuje specjalną funkcję na forum, poza polami które będą opisane w sposób jednoznacznie wskazujący na możliwość zamieszczenia tam konkretnej treści np. strona www, poza sytuacją gdy zostanie to uzgodnione z Administracją.

5. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w poufności swojego hasła. Hasło powinno być skomplikowane, aby uniemożliwić w prosty sposób jego odgadnięcie. W przypadku przejęcia konta przez inną osobę niż jego właściciel, zostanie ono natychmiast zablokowane. W takim przypadku Administracja indywidualnie rozpatrzy prośbę o odblokowanie przejętego konta. Administracja nie odpowiada za szkody wynikłe z utraty hasła i dostania się go w ręce osób niepowołanych.

6. Podszywanie się pod inną osobę na forum jest zabronione i karane natychmiastową blokadą konta oraz blokadą adresu IP z którego konto korzysta. W takim przypadku Administracja indywidualnie rozpatrzy prośbę o odblokowanie udostępnionego konta.

7. W przypadku powzięcia przez Administrację wątpliwości co do zgodności podanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym danych, wzywa się Użytkownika do wyjaśnienia nieprawidłowości w terminie 10 dni. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Administrator może usunąć konto.

8. Użytkownik musi się zalogować na Forum co najmniej raz na 365 dni.  W przeciwnym przypadku konto Użytkownika może zostać usunięte.

9. W momencie rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych (podanych w formularzu rejestracyjnym) przez Administrację dla potrzeb forum.

10. W momencie rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji mailowej dotyczącej funkcjonowania forum np. informacje o zlotach, wydarzeniach, powiadomienia o otrzymanych PW itp.

11. Użytkownik ma prawo samodzielnie usunąć swoje konto z forum, a Administracja forum gwarantujee anonimizację podanych przez niego przy rejestracji na forum danych (login, adres email, ades IP), nie będą dłużej przechowywane w bazie danych forum.

12. W przypadku usunięcia swojego konta, wszystkie posty napisane przez uzytkownika zostana przypisane do konta 'Gość', uniemożliwiajac tym samym identyfikację osob,y która je napisała.

13. Użytkownik ma prawo do usunięcia napisanych przez siebie postów - służy do tego guzik "Usuń". W niektórych przypadkach jest to technicznie nie możliwe, np. w środku wątku, wtedy można posta zmodyfikować.

14. Użytkownik ma prawo modyfikować dowolnie swoje posty na forum FJ-FJR.com, przez trzy godziny od momentu napisania.